لطفا فعالیت هاتون رو با اهداف​​​​​​​ و
​​​​​​​​​​​​​​نام هر گروه هماهنگ نمایید

1.تبلیغات در گروهها( مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است

2.تبلیغ ایونت ها (پولی-رایگان) در گروه ها ممنوع است

3.پیشنهاد و خرید و فروش دلار تحت هر عنوان ممنوع است

4.ورود به حریم خصوصی دیگران بدون کسب اجازه ممنوع

5.ورود به بحث های منفی و بی محتوا در گروه ها ممنوع است

6.توهین , تحقیر , تخریب شخصیت , دیگران ممنوع است

7.گذاشتن لینک گروههای دیگر و پیشنهاد گروه های دیگر ممنوع 

8.به دلیل تعداد بالای اعضا و تعدد سلیقه های متفاوت,دخالت در نحوه مدیریت گروهها ممنوع است البته پیشنهادات برای بهتر شدن گروهها را در دایرکت به دیده منت پذیرا هستیم
​​​​

در مورد قوانین گروه ها به هیچ عنوان به کسی تذکر داده نخواهد شد  افرادی که موارد رو رعایت نکنند بدون اطلاع  قبلی  حذف خواهند شد